2022-2023 н.р.

Структура виховної роботи

Головною метою школи є формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадською позицією, готовою до конкурентного вибору свого місця в житті.
Завданням освітнього закладу є виховання громадянина – патріота своєї Батьківщини, готового до подальшої освіти і трудової діяльності, з вільними політичними і світоглядними переконаннями; формування творчої особистості учня, свідомого ставлення до обов’язків; виховання поваги до національних цінностей нашого народу; вироблення навичок здорового способу життя; утвердження високих моральних цінностей, збереження повноцінного фізичного розвитку дітей, попередження злочинності. Виховання гармонійно розвиненої особистості, що наділена високими духовними якостями, родинними і патріотичними почуттями, носія кращих надбань національної та світової культури.

НАПРЯМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ: