Читання – це віконце, через яке діти бачать, пізнають світ і самих себе.
 Сухомлинський В. О.

Шкільна бібліотека є фундаментом освіти і самоосвіти, вона є Берегинею  людського знання. Вона є найнеобхіднішим помічником учителя, вихователя та учнів у вірному виборі інформації та документів.

      Бібліотека навчає читачів орієнтуватися у світі інформатики, користуватися джерелами інформації, знати як і де підібрати літературу з нової теми. Завдання шкільної бібліотеки полягає не лише в тому, щоб забезпечувати ефективність навчально-виховного процесу, але і в тому, щоб прищеплювати учням любов до книжки, інтерес до читання.

Основними напрямками роботи шкільної бібліотеки є:   

– довідково-бібліографічне забезпечення навчального-виховного процесу;

– вивчення та розвиток читацьких інтересів, керівництво читанням дітей;

– популяризація літератури.

Навчити учнів-читачів користуватися книгою, фондами бібліотеки, її довідковим апаратом є головним завданням популяризації бібліотечно-бібліографічних знань бібліотеки .З цією метою використовую такі форми роботи як індивідуальні та рекомендаційні бесіди, випуск інформаційних бюлетенів: «Як вибрати книгу», «Як читати книгу», «Правила користування книгою», «Як читати газету».

   Шкільна бібліотека – інформаційний центр забезпечення учнівського та педагогічного колективу необхідною інформацією.

Основними завданнями бібліотеки є:

– виховання у школярів інформаційної культури;

– надання інформаційно-методичної допомоги керівникам школи та вчителям в організації навчально-виховного процесу, надання інформаційно-методичної допомоги батькам у розвитку інтересу до читання і виховання любові до книги;

– сприяння вихованню гармонійної, морально-досконалої особистості,свідомої свого громадського обов’язку, відкритої для інтелектуального, духовного і творчого розвитку;

– формування авторських програм читацького розвитку школярів, виховання мислячого, вдумливого, грамотного читача з високим рівнем бібліографічної культури;

– всебічне сприяння підвищенню фахової майстерності педагогів, озброєння їх знаннями сутності сучасних освітніх та виховних технологій.