Вас вітає Дроздівська гімназія – початкова школа!

У навчальному закладі навчально-виховний процес здійснюється державною мовою.

Юридична адреса закладу:  09130 Київська область, Білоцерківський район, с. Дрозди, вул. Шкільна, 1а Телефон: 32 – 93 – 19

Заклад очолює: Борозенець Людмила Петрівна – директор школи, вчитель англійської мови 

Проблеми школи:

Підвищення зацікавленості учнів у вивченні предметів шляхом використання інформаційно – комунікаційних технологій.

Науково – методична проблема школи:

“Формування компетентної, творчої особистості як необхідна умова підвищення якості освітнього процесу та розвитку особистості учня”

Завдання

Педагогічний колектив школи організовує свою роботу, виходячи з того, що освіта протягом усього життя має базуватися на 4 стовпах:

 • навчитися пізнавати;
 • навчитися життєвої компетентності;
 • навчитися жити разом;
 • навчитися жити

Напрямки роботи:

 • підвищення теоретичного, науково-методичного рівня підготовки педагогічних працівників;
 • забезпечення виконання єдиних принципових підходів до навчання і виховання учнів;
 • озброєння педагогічних працівників сучасними педагогічними технологіями та знанням сучасних форм і методів роботи;
 • вивчення, узагальнення та використання передового педагогічного досвіду роботи учителів;
 • підвищення рівня знань, умінь і навичок учнів шляхом упровадження інноваційних форм і методів роботи;
 • сприяти створенню та розвитку профільного навчання в освітньому закладі;
 • залучення молоді до національної та світової культури;
 • збереження морального та фізичного здоров’я  підростаючого покоління;
 • виховання патріотизму, громадянських якостей особистості;
 • забезпечення педагогічних умов для соціалізації школярів, виховання в них життєвої компетентності;
 • сприяння розвитку творчо обдарованих дітей;
 • виховання культури безпеки життєдіяльності серед учнів школи;
 • зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази освітнього закладу.

Виховна проблема школи:

“Системний підхід до виховання учнів, підготовка їх до життя і праці”