Річний звіт керівника

Звіт директора Дроздівської   загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів  Бодрик Л.Г.  перед педагогічним колективом та громадськістю за роботу школи в 2016-2017 році

   Вступна частина

Сьогодні ми зібралися, щоб вашій увазі запропонувати підсумки роботи навчального закладу за 2016-2017 навчальний рік.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №55 від 28.01.2005 року «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів» та  №178 від 23.03.2005 року «Про затвердження примірного Положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю», директор зобов’язаний щорічно звітувати про виконану роботу протягом навчального року.

Я у своїй діяльності протягом звітного періоду керувалася Статутом навчального закладу, Правилами внутрішкільного розпорядку, посадовою інструкцією директора школи, законодавчими документами України та іншими нормативними актами.

У 2016-2017н.р. у Дроздівській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. працювало 23 педагогічних працівників, бібліотекар, медичний працівник, водій шкільного автобуса та 8 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 11 учнів  11 класу, 24 учні 9 класу. У 10 класі продовжуть навчання 17 учнів. До 1-го класу у новому навчальному році подали заяву 13 батьків першокласників, в 11 класі мала наповнюваність  – 4 учнів. При наявності заяв від батьків буде відкрито вечірню (індивідуальну) форму навчання – консультпункт для 4 учнів 11 класу.

 

                                          Кадрове забезпечення

У 2016-2017 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100 %. Чисельність працівників школи становить: педагогічних працівників – 23 чоловік, 1 тренер – викладач, з них 3 сумісники; обслуговуючого персоналу – 8 чоловік.

Атестація педагогічних працівників 2016-2017 навчального року проводилася згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів України та планом заходів з проведення атестації вчителів школи.

Розподіл навчального навантаження між учителями проведено відповідно до фаху та кваліфікації за погодженням з профспілковим комітетом школи.

При розподілі годин педагогам школи адміністрація керується відповідно до фахової освіти педпрацівників.

Наш навчальний заклад забезпечує освітні послуги школярам із 8 населених пунктів. Навчається в школі 183 учні (у 2016-17 н.р.). Підвіз учнів до школи забезпечується шкільним автобусом, відповідно до графіка руху транспортного засобу та  рейсовими автобусами. У навчальному закладі дитина перебуває досить тривалий час, відповідно до розкладу навчальних занять та позашкілля. Як директор школи я  разом з педагогічним колективом та працівниками школи при організації навчально-виховного простору беремо до уваги те, що шкільне середовище має бути комфортним для учня де дитина зможе повноцінно навчатися і розвиватися.

На початок 2017/2018 навчального року в школі буде навчатися 197 учнів:  80- у початковій школі, 92 учнів – 5-9 класах, 22 учнів – у старшій школі.  Вакантними залишаються місця вчителя географії, трудового навчання, вчителя молодших класів, асистента  вчителя.

Пріоритетні напрямки і завдання навчально-виховного процесу:

Діяльність Дроздівської ЗОШ  І-ІІІ ступенів спрямована на формування у дитини цілісної картини світу, духовності, культури особистості і розвиток креативного мислення. Вона охоплює всі сфери шкільного життя, весь навчально-виховний процес, де в центрі уваги стоїть особистість учня з її інтелектуальним, фізичним та творчим потенціалом.

Педагогічний колектив ставить перед собою  пріоритетні напрямки і завдання:

 • Створити умови для розвитку творчої самореалізації особистості учня.
 • Забезпечити якість освітньої діяльності  учасників навчально-виховного процесу.
 • Забезпечити втілення у навчально-виховний процес новітніх педагогічних технологій навчання, ІКТ.
 • Забезпечити умови для повноцінного фізичного, духовного здоров’я дітей, розвитку особистості дитини.
 • Виховувати  у школярів любов до Батьківщини, шану до національних традицій свого народу та його героїв, повагу до історії та традицій народів світу.
 • Удосконалювати систему національного виховання та учнівського самоврядування як необхідної форми громадянського виховання.
 • Продовжити роботу із соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які потребують корекції розумового та фізичного розвитку.

 

Якісна робота з учнями залежить від фахової підготовленості вчителя. З метою поліпшення фахової підготовки педагогічних кадрів у школі проводилася  методична робота, яка спонукала кожного вчителя до підвищення свого фахового рівня; Проводиться робота вчителів наставників з молодими спеціалістами.

Згідно з річним планом школи на 2016/2017 навчальний рік,педагогічний колектив школи працював над науковою проблемою «Формування компетентної, творчої особистості як необхідна умова підвищення якості освітнього процесу та розвитку особистості учня» ( 1-й рік). Організовано роботу 3 методичних об’єднань: вчителів суспільно – гуманітарного напрямку (керівник Криворот С.П.), початкових класів (керівник Криворот В.А.), класних керівників (керівник Кизим О.М.); творчої групи вчителів фізики, математики та інформатики (керівник Соцька К.І.), творчої пари вчителів природничого циклу(Татаріна Г.І.), творчого тандему «За здоровий спосіб життя» (Бєлік Л.М.).

Аналіз проведення районного етапу олімпіад з навчальних предметів показав, що учні нашої школи активно брали участь в олімпіадах та конкурсах. Переможцями стали  Кузьменко  Віталій – учень 4 класу , посів ІІІ місце у конкурсі П.Яцика , ( вчитель Короткова О.А.);  Буткевич Анастасія – учениця 5 класу , що посіла ІІ місце у конкурсі  П.Яцика ; учениця 11 класу  Заварикіна Наталія –  посіла І місце у конкурсі читців поезії  І.Франка, учениця 11 класу Куцелап Анастасія – посіла ІІІ місце  на  районному етапі олімпіади з інформатики (вчитель Кабула О.М.). Учениця 11 класу Синчук  Анастасія  посіла ІV місце на районному етапі  олімпіади з  економіки (вчитель

Висіцька Є.Г. ).

На районному турнірі юних істориків «Інтелектуал. Патріот. Громадянин XXІ ст.», присвяченому відзначенню роковин з дня народження гетьмана України Івана Мазепи,  команда школи посіла ІІІ місце.

Учні школи стали активними учасниками дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Джура» і вибороли  ІІ місце серед шкіл  Білоцерківського району. ( керівник гуртка «Джура» Ковальчук О.П., керівник  гуртка «Спортивний туризм –  Кабула О.М.).

Вперше учні школи брали участь у шостій Міжнародній природознавчій грі «Геліантус» .Троє учнів отримали грамоти з хімії та два учні  – з біології (учитель Татаріна Г.І.).

Активними в організації і проведенні конкурсів були координатори Соцька К.І., Татаріна Г.І. Вони не лише організували урочисте відкриття, забезпечили ділову атмосферу при виконанні завдань, а й організували урочисте вручення сертифікатів та призів.

У школі ведеться дослідницька робота, якою керує учитель хімії, біології Татаріна Г.І. Так учень 9-го класу Шевченко Богдан захистив роботу МАН на тему: «Шкідники яблуневого саду та методи боротьби з ними»(керівник , учитель біології Татаріна Г.І.).

У 2016 – 2017 н.р. були проведені предметні тижні. Заходи, заплановані й проведені у рамках тижнів, були направлені на розвиток творчого потенціалу учнів, на виховання в них любові до рідної мови, рідного краю, патріотизму та збереження історичної пам’яті, знання своїх прав та обов’язків як громадянина та особистості. Учні розвивали та формували свої життєво важливі компетенції.

Протягом 2016-2017 н. р.  вчителі  початкових класів працювали над впровадженням в навчально-виховний процес  вирішення науково-методичної проблеми   «Створення інноваційної моделі формування та розвитку духовних цінностей, моральних якостей,екологічної вихованості та творчих здібностей учнів початкових класів».

У процесі роботи виправдали себе такі форми як моделювання уроків, індивідуальна та групова робота з обдарованими та слабовстигаючими  учнями, підвищення мотивації до навчання, вирішення педагогічних ситуацій і завдань, розробка та обговорення диференційованих завдань з української мови й математики.

Аналіз відвіданих уроків засвідчив, що вчителі володіють теорією та методикою викладання навчальних предметів.

Проблемна група вчителів математики, фізики та інформатики продовжувала працювати над проблемою « Формування в учнів нерозривної системи знань із математики, виховання свідомого ставлення до виконання своїх обов’язків. Розвиток мовної культури спілкування та лаконічності висловлювання думок, удосконалення компетентності в різних життєвих ситуаціях».

Учителі математичного циклу спрямовували свої зусилля на те, щоб виявити розумові здібності учнів, розширити і максимально використати їх для розвитку особистості. 56 учнів школи брали участь в Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», з них 40 отримали сертифікати «відмінного» та «доброго» результатів. Активно в цьому році брали участь у конкурсі початківці під керівництвом Криворот В.А.

Творчий тандем «За здоровий спосіб життя» працював над проблемою «Створення оптимальних умов для реалізації ефективної системи методичної роботи спрямованої на підвищення рівня забезпечення здоров’язберігаючих технологій навчання в умовах інформаційного середовища». Вчителі працювали над проблемами: «Формування здорового способу життя – актуальне завдання професійної діяльності вчителя та психолога», «Місце фізичної культури в умовах сучасного інформаційного середовища», «Що таке здоров’я».

Одним із напрямків методичної роботи школи була організація роботи з молодими спеціалістами, завдання якої – надання необхідної допомоги молодим учителям в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток умінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів.

У рамках вивчення і реалізації першого етапу науково-методичної проблеми були проведені педагогічні ради: «Про теоретичні і методичні засади впровадження нової науково-методичної проблеми закладу «Формування компетентної, творчої особистості як необхідна умова підвищення якості освітнього процесу та розвитку особистості учня»; «Адаптація учнів 1 класу до умов навчання в школі»; «Адаптація учнів 5 класу до навчання в основній школі»; «Удосконалення системи виховної роботи через розвиток учнівського колективу навчального закладу»; «Розвиток творчих здібностей учнів як засобу самовираження особистості».

У 2016/2017 навчальному році всі вчителі, згідно графіка, пройшли атестацію педагогічних працівників, та своєчасно пройшли курси підвищення кваліфікації.

У цьому навчальному році  проатестовано  5 учителів.  Бодрик Л.Г. присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»; Кабулі О.М. та Тулуману С.В. присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії»; Коротковій О.А. підтверджено раніше присвоєний 11-й тарифний розряд; Савчук О.І., керівнику гуртка, присвоєно 11-й тарифний розряд

На кінець 2016-2017  н.р.  якісний склад педагогічного колективу становить : 

 • спеціаліст вищої категорії – 11, що складає  55%
 • спеціаліст І категорії – 3, що складає 15 %
 • спеціаліст ІІ категорії – 2, що складає 10 %
 • спеціаліст – 2, що складає 10 %
 • 11-й тарифний розряд – 2, що складає 10 %
 • Два вчителі  школи (Омельченко Л.Я., Татаріна Г.І.) мають педагогічне звання “Старший учитель”, практичний психолог (Белік Л.М. ) має педагогічне звання «Практичний  психолог-методист».

У 2016-2017 н.р. на базі школи були проведені семінари в яких  працювали учителі шкіл Білоцерківського району.

Проведено  інтегрований семінар для   вчителів  української  та зарубіжної літератури на тему: «Постать Івана Мазепи у творах зарубіжної й української літератури». Урок підготували та провели вчителі Кизим О.М. та

Криворот С.П. з учнями 9 класу. У рамках цього семінару відбулася зустріч учителів із автором роману  «Сповідь Мазепи» Андрієм Гудимою.

Відбувся семінар для вчителів біології на тему: «Подвійне запліднення. Будова насінини. Проростання насіння». Вчитель Татаріна Г.І. цікаво та змістовно розкрила тему уроку, опираючись на життєвий досвід кожного учня.

З метою обґрунтованого  та послідовного запровадження науково-педагогічних технологій, раціональних  і ефективних підходів до організації наукової та інноваційної діяльності у сфері освіти у Дроздівській загальноосвітній школі

І-ІІІ ступенів протягом 2016/2017 навчального року здійснювалась інноваційна діяльність за такими  напрямами:

Програма «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» за українсько-швейцарським проектом «Сприяння розвитку освіти для демо­кратич­но­го громадянства в Україні» ( вчитель Ковальчук О.П).

Програма «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» ( практичний психолог Белік Л.М).

Освітній проект для шкільної молоді  «Враховуй різницю» – курс «Кроки до порозуміння»  (вчитель Ковальчук О.П.).

«Освіта для стійкого розвитку в дії» за міжнародним шкільним проектом для шкільної молоді та дорослих. ( вчитель Криворот В.А.).

«Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу» (вчитель Татаріна Г.І.).

Впровадження регіональної програми «Культура добросусідства» для дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів. (вчитель Грицай Г.І.).

Усі вказані види методичної роботи школи спрямовані на підтримку ділового тонусу вчителя, допомогу в подоланні труднощів, відкриття шляху до пошуку, ініціативи  та  творчості.

                                    Управлінська діяльність

Управління школою здійснюється згідно з річним планом роботи школи, планом внутрішньошкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу.

Протягом навчального року адміністрацією школи здійснювалася контрольно-аналітична діяльність. Був перевірений стан викладання  предметів —; проведено класно-узагальнюючий контроль у  5, 9 класах; наступність у навчанні учнів 5 класу, адаптація шестирічних дітей до навчання в школі, персональний контроль учителів, які атестуються. За планом контролювалося ведення класних журналів,  відвідування школи учнями. Перевірялися питання виконання навчальних програм, ведення щоденників, зошитів, особових справ, техніки читання.

За підсумками перевірок підготовлені довідки, накази, які заслухані на засіданнях педагогічної ради, на нарадах при директорові.

 

           Навчальна діяльність учнів та педагогічного колективу

Навчальна діяльність педагогічного колективу у школі протягом 2016/2017 навчального року здійснювалась згідно з навчальним планом, за навчальними програмами, підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими Міністерством освіти та науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах з українською мовою навчання у 2016/2017 навчальному році.У результаті перевірки, проведеної адміністрацією з 25  по 27 травня 2017 року, було встановлено, що кількість запланованих  уроків за ІІ семестр  відповідає календарному плануванню.Усі записи на сторінках класних журналів відповідають вимогам Інструкції з ведення класних журналів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Семестрове  та річне оцінювання відповідає вимогам, відведена спеціальна колонка для виставлення скоригованого балу після семестрових оцінок.Всі навчальні програми за 2016/2017 навчальний рік виконано у повному обсязі.

 

                            Виховна та позакласна робота

 Управління виховною роботою закладу здійснювала заступник директора з виховної роботи Борозенець Л.П.

Основною метою виховання дітей нашої школи є формування конкурентоспроможної особистості з постійною потребою самореалізації та самовдосконалення, з гуманістичним світосприйманням і почуттям відповідальності за долю України, потреби до спілкування з мистецтвом, створення художніх цінностей. За основу виховної роботи взято програму «Основні орієнтири виховної роботи 1-11 класів України», тому виховна діяльність побудована за такими розділами:

– Ціннісне ставлення до суспільства і держави;

– Ціннісне ставлення до мистецтва;

– Ціннісне ставлення до сім’ї, родини і людей;

– Ціннісне ставлення до природи;

– Ціннісне ставлення до праці;

– Ціннісне ставлення до себе

– Робота з обдарованими дітьми

– Робота з учнями девіантної поведінки

– Робота учнівського самоврядування

У навчальному році  проведено свята:   День Знань, День учителя, «Свято осені» ,новорічні свята, день Святого Миколая,  акція «Молодь проти СНІДу», урок реквієм, присвячений подіям Голодомору 1932-33 р. р., урочисті лінійки присвячені пам’яті героям «Небесної сотні», зустрічі з воїнами АТО,   тиждень «За здоровий спосіб життя», мітинги до свята Перемоги, тематичні тижні, конкурси плакатів, малюнків, поробок .  Учні школи брали участь у організації та проведенні благодійних заходів та акцій, кошти з яких були передані в зону АТО. Було проведено акцію «Від серця до серця», кошти з якої було передано на допомогу хворим дітям.

Учням школи, з 1 по 11клас, прищеплюється повага до національної символіки, любов до рідного краю. Саме тому у кожному класі та у школі створені куточки державної символіки. Проведений перший урок, присвячений темі «Україна – єдина країна».

Паралельно з вивченням стану виховної роботи було проведено перевірку роботи шкільних гуртків. В ході перевірки було виявлено, що гурткова робота у Дроздівській загальноосвітній школі ведеться на високому рівні. Слід відзначити керівників гуртків:

Вокальний – Савчук О.І. , вихованці якої посіли призові місця на районних  конкурсах «Наші надії» ( Куцелап Анастасія – ІІІ місце.) та «Дивограй»( Куцелап Анастасія – ІІІ місце, Шевченко Катерина – дипломант).

Волейбольний – тренер – викладач  Бочаров О.П., учні-вихованці гуртка займають призові місця у районних турнірах.( І місце – команда дівчат; І місце – команда хлопців).

Також у складі сільської команди вихованці гуртка посіли І (дівчата) та І місце (хлопці) у районних змаганнях з волейболу серед команд сільських рад.

Систематично та на високому рівні проводяться заняття гуртків:

 • «Джура» – керівник Ковальчук О.П.

Учасники гуртка посіли ІІ місце у районному етапі військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура»),  у конкурсі «Відун» – зайняли  І місце.  Гуртківці стали учасниками заходів, які відбулися в рамках проведення у Білоцерківському районі з’їзду Всеукраїнського військово-патріотичного руху «Сокіл». Під час підготовки до заходу було проведено пошукову роботу та підготовлено віртуальну екскурсію «Шляхами гетьманської слави». Також команда «Патріоти» посіла ІІІ місце в районному історичному турнірі «Патріот. Історик. Громадянин 21 ст.».

 • «Спортивного туризму» – керівник гуртка Кабула О.М.

Команда «Мультики», до складу якої входять учасники гуртка, виборола ІІ місце в першості Білої Церкви зі спортивного туризму. Керівник гуртка Кабула О.М. посів І місце у номінації «Кращий керівник гуртка року». Його вихованці учні 11 класу зайняли І місця у обласному етапі конкурсу «Фототуризм»

( Куцелап Анастасія, Степаненко Андрій).

–  гурток «Квілінг» – керівник Слабінська А.П.

– «Акварель» – керівник Омельченко Л.Я.

Активно відвідують  спортивні гуртки « Волейбол» ( тренер – викладач Бочаров О.П.) та гурток «Футбол» – вчитель фізичного виховання Тулуман С.В.

Дроздівська загальноосвітня школа активно співпрацює з Білоцерківською спортивною школою «Промінь», де  вихованцями секції велоспорту є учні нашої школи.

Дроздівська ЗОШ І – ІІІ ступенів бере участь у програмі «Школа сприянню здоров’я» тому розроблено ряд різноманітних форм виховної роботи, а саме: ранкова зарядка, що проводяться кожного ранку перед уроками на свіжому повітрі та тижні здоров’я, за участю шкільної агітбригади, яка проводить зустрічі з однолітками для проведення роз’яснювальних бесід про шкідливість паління, вживання алкоголю та наркотиків, правильне харчування. Учасники агітбригади оформлюють куточок «Ми обираємо здоровий спосіб життя», випускають стіннівку «Вітамінчик».

У Дроздівській  ЗОШ працюють такі органи самоврядування: Комісії:

1 Навчальна

2 Дисципліни та порядку

3 Інформаційна

4 Комісія добрих справ

5 Цікавих справ

6 Фізкультури і спорту

та дитяча організація «Країна мрій»

Вони виховують у дітей почуття відповідальності, самостійності, розвивають лідерський потенціал і творчі здібності дитини.

Виконувались заходи щодо виконання Комплексної Програми профілактики злочинності, проводилися рейди «Урок». Голова учкому школи Куцелап Анастасія посіла ІІ місце у конкурсі «Лідер року».

Учнівське самоврядування впровадило в дію акцію « Наша школа – квітучий сад». Учнями та вчителями школи були висаджено саджанці дерев, кущів та квітів. На території школи висаджено за два роки яблуневий сад, та алеї  бузку, горобини. Висаджено трояндову клумбу.

Учні продовжують добрі справи по озелененню території села. Висаджено липи до соснової алеї.

Але недостатньо результативною була робота школи з профілактики запізнень учнів на навчальні заняття, відвідування ними школи у шкільній формі та чергування класів. Це свідчить про недостатню роботу класних керівників з цього напряму роботи. У наступному навчальному році класним керівникам треба більше уваги приділяти роботі з профілактики запізнень учнів на уроки, пропуски уроків без причини. Особливу увагу звернути на чергування учнів по школі.

У 2016/2017 н.р. необхідно також звернути увагу на покращення трудового виховання школярів у рамках самообслуговування та прибирання і благоустрою території школи та села; заходам, спрямованим на покращення внутрішкільної дисципліни серед учнів; посилення зв’язків школи із ССД, ВКМСД, громадськими організаціями; здійснення творчого підходу до організації самоврядування у класних колективах та у колективі учнів школиурізноманітнення форм виховної діяльності, які викликали б зацікавленість учнів, їх відповідальність за результати своєї праці.

 

                                         Соціальний захист

Протягом начального року робота з дітьми соціально незахищених категорій була спрямована на створення умов для розвитку творчої особистості як громадянина України, формування майбутнього покоління здатного створювати цінності громадянського суспільства, виховання національної культури, утворення принципів загальнолюдської моралі. Пріоритетними напрямками та принципами у навчанні та вихованні дітей соціально незахищених категорій є:

 • виховання свідомого ставленні до свого здоров’я,
 • формування засад здорового способу життя;
 • індивідуальний підхід до кожної дитини; гармонія інтересів, потреб і бажань учнів;
 • виховання патріотизму, громадських якостей особистості.

Створений банк даних соціально незахищених категорій дітей. На кінець навчального року  навчалося 183 учні. З них:

 • дітей – інвалідів – 2 учні;
 • дітей напівсиріт – 4 учнів;
 • дітей багатодітних сімей – 9 учнів;
 • дітей, які позбавлені батьківського  піклування – 15  учні;
 • дітей з сімей, що опинилися в складних життєвих умовах – 4 учнів;
 • дітей, що мають батьків – інвалідів – 0 учні;
 • дітей матерів – одиначок – 7 учнів;
 • дітей з малозабезпечених сімей – 5 учні;

В школі навчаються діти з трьох будинків сімейного типу. Колектив вчителів активно співпрацює з мамами – вихователями. Проводяться бесіди за присутністю психолога, соціального педагога. Адміністрації, медичних працівників. Діти адаптувалися в колективі, відвідують гуртки.

– Безкоштовним харчуванням було охоплено  98  учнів:

початкова школа 72  учні,

основна школа  26 учнів.

Щоденно вівся облік відвідування учнями школи. Аналізувалися причини пропусків учнями занять та вживалися заходи. З учнями даних категорій проводилася змістовна виховна робота. Цим  дітям приділялося багато уваги. Усі діти були охоплені гуртковою роботою,  залучалися до участі у різних класних та загальношкільних виховних заходах. Вони брали участь у районних конкурсах на різну тематику, а також в районних спортивних змаганнях, в шкільних, районних олімпіадах.

Протягом року певна робота велась адміністрацією школи, класними керівниками, вчителями – предметниками з батьками, діти яких відносяться до соціально незахищених категорій (роз’яснювальна робота, індивідуальні бесіди з батьками, заняття батьківського лекторію,  відвідуванні сімей вдома).

Документація  соціального обліку пільгового контингенту, щодо її ведення,  відповідає вимогам.  Протягом року (вересень, січень) було поновлено «Соціальний паспорт» пільгового контингенту та оформлено акти обстеження житлових умов дітей.

Роботу з соціально незахищеними категоріями дітей проведено згідно з планом роботи на достатньому рівні.

                    Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі,  сплановані заходи. На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожний кабінет, спортивна зала має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у школі оформлено стенди з безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки, електробезпеки, правил дорожнього руху.

Проведено планові інструктажі з учнями та відкриті виховні заходи з попередження дитячого травматизму.

 

 

 

                                Фінансово-господарська діяльність

Влітку цього року батьками, вчителями, техперсоналом було прикладено багато зусиль щодо підготовки будівлі школи до нового 2017-2018 навчального року.

Проведено поточний ремонт у  навчальних кабінетах  школи, класних кімнатах, актової зали, спортивної зали, коридорів. Протягом навчального року проведено частковий ремонт водопроводу, каналізаційних труб, ремонт тепломагістралі, прочистка каналізаційної мережі. Виготовлено ворота, фіртки.

В липні – серпні 2017 року проведено капітальний ремонт приміщення харчоблоку. Замінено внутрішні стіни, систему водовідведення, кахельну плитку в приміщенні харчоблоку та залу їдальні, замінено мийки та рукомийники. Закуплено нову електроплиту з жаровою шафою, електроварочний котел,  водонагрівач. Заплановані та проводяться роботи по проведенню водостоків. Ці роботи проведено за державні кошти.

Заплановано та виділено кошти з державного бюджету на заміну електросвітильників в навчальному закладі роботи по демонтажу і монтажу світильників проводитимуться в жовтні місяці.

За 2016-2017 н.р. школа отримала шкільні меблі ( кошти надав відділ освіти Білоцерківської РДА) – шкільні парти 20 шт, та стільці 58 шт.; проектор, прилади для кабінету хімії, біології (цифровий мікроскоп).

Дроздівською  сільською радою у 2016-2017 направлено кошти для харчування учнів 1-4 класів  на суму -53000 грв. У 2016 році виділено 5200 грв. для придбання спортивного спорядження для занять спортом.

За сприяння Дроздівської с.р. придбано спортивну форму  на суму 7800 грв для команди школи.

У 2017 році виділено кошти в розмірі 15000 грв на придбання посуду для шкільної їдальні.

За період вересень – грудень 2016 року замінено вікон: 12 –  місцевого бюджету, 3 – за сприяння Дроздівської сільської ради.

Отримано в нагороду  від благодійного фонду «Фортеця» ноутбук.

За сприяння відділу освіти БЦ РДА виготовлено проектну документацію на реконструкцію частини покрівлі школи за домовленістю з керівництвом агрофірми «Дім».

У жовтні 2016 року проведено ремонтні роботи  тепломережі. Замінено 60 м труб. (За сприяння відділу освіти БЦ РДА.)

Протягом навчального 2016-2017 рр. проведено ремонтні та профілактичні роботи шкільного автобуса.

Проведено профілактичні роботи каналізаційної системи (60м) оплату здійснив відділ освіти БЦРДА.

Всього на утримання та ремонт школи за 2016/2017 навчальний рік було витрачено –

батьківських коштів – 22 000грн., (поточний ремонт навчальних кабінетів, санвузлів, приміщень школи).

спонсорських коштів 8800:

-1000 грв. – посуд для шкільної їдальні (тарілки, чашки);

– 7800 грв.- спортивна форма для шкільної волейбольної команди;

Дроздівської сільської ради – 58 200:

 • 53 000грв.,- за харчування учнів;
 • 5200 грв., – на придбання спортивного інвентаря;

 

За сприяння відділу освіти Білоцерківської РДА – 559 616   грн.:

Заміна вікон (12 шт.) –  50 400   грв.,

Ремонт теплотраси (50 м) –  14600 грв.,

Ремонтно профілактичні роботи каналізаційної мережі (60м) – 9600  грв;

Меблі для навчальних кабінетів, класів – 26527 грв.,

Капітальний ремонт харчоблоку – 436 628 грв;

Ремонт шкільного автобуса (за навчальний рік) –   21861 грв.

 

Дозвольте подякувати всім,  хто допомагає  школі  у здійсненні всіх цілей і завдань, які ставить собі сьогодні педагогічний колектив. Щиро дякую всім, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління. В цьому році учні школи отримали в подарунок від агрофірми «Дім» можливість відпочивати на Чорному морі. У червні місяці отримали змогу відпочити на узбережжі Чорного моря 10 учнів у супроводі вчителя. Школярі відпочивали на базі відпочинку у Татарбунарському районі, Одеської області.

Від вчителів школи, батьків учнів щира подяка директору агрофірми «Дім» Кравченку О.І. за такий дарунок дітям.

В червні місяці 2017 року для  вихованців гуртка «Джура» була організована поїздку на екскурсію до м. Києва. Екскурсія організована директором благодійного фонду «Наша спадщина» Ребцем Б.Г., керівником гуртка «Джура» Ковальчук О.П., заступником директора з ВР Борозенець Л.П. Фінансував поїздку та пороведення екскурсій начальник Міськрайонного управління Головного управління Держгеокадастру  у Київській області Борозенець М.С.

Хтось мудрий сказав, що найкраще вкладати гроші в розвиток дітей. Прийміть низький уклін за Ваші добрі справи на користь дітям шановні Друзі школи.

З подякою директор та колектив Дроздівської ЗОШ І-ІІІ ступенів.