Річний звіт керівника

Звіт директора Дроздівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  про роботу навчального закладу в 2017-2018 н.р. перед громадскістю села Дрозди.

Шановна громадо села Дрозди, за традицією щороку я, як директор школи, маю звітуватися перед Вами за роботу колективу школи у навчальному році.

Педагогічний колектив школи   в поточному навчальному році проводив послідовну і цілеспрямовану роботу по виконанню завдань, визначених основними законодавчими та нормативними документами освітньої галузі, зокрема пов’язаними з реформою освіти: Законом України «Про освіту», проектом Закону України «Про повну загальну середню освіту», концептуальними засадами реформування середньої школи «Нова українська школа», новим Державним стандартом початкової освіти, власною Концепцією та Програмою розвитку навчального закладу, перспективним та річним планом роботи школи, забезпечував оновлення змісту, форм і методів навчання, вдосконалення навчально-виховного процесу та   його результативність.  У 2017-2018н.р.   продовжувалась реалізація   комплексно – цільових програм,   спрямованих на вдосконалення навчально – виховного процесу,   створення сприятливих умов для розкриття здібностей і нахилів учнів, формування їх навчальних та життєвих компетенцій.

У навчальному закладі працює   досвідчений, висококваліфікований творчий педагогічний колектив :

– спеціаліст вищої категорії – 13, що складає 62%;

 • спеціаліст І категорії – 3, що складає 14 %;
 • спеціаліст ІІ категорії – 2, що складає 10 %;
 • спеціаліст – 1, що складає 4 %;
 • 11-й тарифний розряд – 2, що складає 10%.

Два вчителі школи (Омельченко Л.Я., Татаріна Г.І.) мають педагогічне звання “старший учитель” та практичний психолог (Белік Л.М.) має педагогічне звання «практичний психолог-методист».

Протягом року вчителі школи підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, участі у роботі шкільних, районних семінарів, навчання на курсах післядипломної освіти, а також в рамках атестації.

Один раз на рік проводиться виставка педагогічної майстерності вчителів, активними учасниками якої є: Бодрик Л.Г., Остапенко Т.І, Борозенець Л.П., Белік Л.М., Соцька К.І., Криворот С.П., Криворот В.А., Присяжнюк О.П., Татаріна Г.І., Кизим О.М.

Педагогічний колектив школи ставить перед собою завдання:

 • підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану;
 • забезпечення психолого-педагогічного та науково-методичного супроводу функціонування допрофільного навчання;
 • поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів навчального плану шляхом організації допрофільної та профільної підготовки учнів, організації роботи факультативів, гуртків,  курсів за вибором;
 • удосконалення роботи з обдарованими учнями, організація науково-дослідницької роботи учнів;
 • підвищення теоретичної, науково-методичної та професійної підготовки педагогічних працівників шляхом організації роботи школи професійної адаптації молодого учителя, шкільних методичних об’днань учителів-предметників, творчих груп, проведення методичних тижнів;
 • підвищення рівня профілактично-консультативної роботи серед учнівського колективу, батьківської громади;
 • залучення педагогів до участі в інноваційних і дослідно-експериментальних проектах різних рівнів;
 • удосконалення роботи органів учнівського самоврядування, широке залучення його до вирішення питань організації навчально-виховного процесу, життєдіяльності навчального закладу;
 • забезпечення роботи науково-практичних семінарів з актуальних питань навчання і виховання школярів;
 • поширення педагогічного досвіду працівників навчального закладу шляхом друку матеріалів у фахових виданнях та на освітніх сайтах;
 • забезпечувати змістовне наповнення веб-сайту школи;
 • продовжити роботу щодо підвищення іміджу навчального закладу.

Діяльність вчителів сплановано на основі річного плану роботи школи та загальношкільної науково-методичної проблеми. Кожна з них проводила засідання, робота яких будувалася за окремими планами. На запланованих засіданнях методичних підрозділів обговорювалися як організаційні питання (рекомендації МОНУ щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2017-2018 н.р., підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних замірів знань, затвердження завдань для державної підсумкової атестації, підготовка до ЗНО-2018), так і науково-методичні питання щодо впровадження в освітній процес нових технологій, інтенсивних форм і методів навчання, застосування міжпредметних зв’язків у процесі формування комунікативних компетенцій учнів. Згідно плану методичних підрозділів були проведені предметні тижні, під час яких учні розширювали свої знання з даного предмета, мали можливість проявити свою творчість та обдарованість.

 • Протягом минулого навчального року творча група класних керівників працювала над темою «Створення сприятливо–стимулюючих умов для розвитку життєвих компетенцій школярів. Взаємодія школи, сім’ї і громадськості як важлива умова сприятливого розвитку особистості».
 • Під час організації виховного процесу наставники дитячих колективів використовували положення «Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ ст.); Закони України «Про загальну середню освіту», «Про освіту», «Про виховання дітей та молоді»; «Конвенції ООН про права дитини»; Національними програмами «Репродуктивне здоров’я», «Виховання дітей та учнівської молоді в Україні»; програми «Основні орієнтири виховання учнів 1–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

Проведено теоретичний семінар з практичною частиною: «Організація системи профілактики правопорушень серед дітей та підлітків на основі гуманізації сучасної школи». Присутні заслухали доповідь класного керівника 10 класу Криворот С.П., яка проаналізувала причини виникнення девіантної поведінки в учнів у цілому, а також дала характеристику учням 10 класу з даної проблеми. Класний керівник 8 класу Омельченко Л.Я. поділилася досвідом роботи з важковиховуваними учнями. Присяжнюк О.П., класний керівник 7 класу, познайомила присутніх з методами і прийомами діагностико–корекційної роботи з учнями з девіантною поведінкою. Крім того відбулася зустріч учнів 5-11 класів з представниками Ювенальної Превенції (поліції та суду), які познайомили учнів з мірою відповідальності за те чи інше правопорушення чи злочин, а також дали відповіді на поставлені запитання.

Протягом року всі класні керівники працювали над вирішенням поставлених завдань перед класом та обраних тем по виховній роботі, вдосконалюючи свої вміння спілкуватися з дітьми і ефективно управляти їх діями, результат чого висвітлювали на батьківських зборах класу, які проходили двічі на семестр, у визначені терміни.

Класними керівниками  були підготовлені й проведені всі заплановані загальношкільні заходи (свята, тематичні тижні, місячники, класні години).

ТГ класних керівників продовжує працювати над проблемою «Створення сприятливо–стимулюючих умов для розвитку життєвих компетенцій школярів» у 2018- 2019 н.р.

У результаті роботи ТГ класних керівників досягнуто певних результатів:

 • регулярно та на високому рівні проводяться виховні години та виховні заходи;
 • активно впроваджуються в виховний процес новинки виховної роботи;
 • засідання МО проводяться з використанням новітніх технологій;
 • учні школи беруть активну участь у різноманітних конкурсах з вокалу, займають призові місця.

Проте існують і недоліки, над якими потрібно працювати в подальшому:

 • налагоджувати співпрацю з батьками та громадськістю, залучати їх до участі в позакласних заходах;
 • активізувати роботу класних керівників щодо участі в конкурсі «Класний керівник року»;
 • постійно залучати учнів до участі в благодійних акціях.

Учителі школи більше уваги приділялося питанням підготовки учнів до участі в олімпіадах та конкурсах. Ця робота дала певні результати: Висіцька А. (7 кл.) здобула ІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіаді з зарубіжної літератури (вчитель Кизим О.М.); у ІІ етапі VІІІ Міжнародного мовно–літературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка ІІ місце посіла учениця 6 класу Буткевич А. та у конкурсі знавців української мови імені Яцика зайняла І місце (вчитель Криворот С.П.).

Учні школи акивно  беруть участь в інтелектуальних конкурсах, Міжнародному математичному  конкурсі  «Кенгуру – 2018» ; Всеукраїнському  інтерактивному  природничому  конкурсі «Колосок – 2017»; Всеукраїнській  українознавчій  грі «Соняшник – 2018»; Міжнародній  природознавчій  грі  «Геліантус».

Робота колективу учителів спрямована на вдосконалення навчально – виховного процесу, підвищення загальноосвітнього рівня школярів;

 • організація роботи з молодими вчителями;
 • організація роботи з обдарованими дітьми;
 • організація роботи з учнями, схильними до правопорушень.

На 2017-2018 навчальний рік адміністрація школи та педагогічний колектив працювали над завданням спланувати діяльність навчального закладу у відповідності перспективного і поточного планування роботи, концептуальним і проблемним завданням, над якими працює колектив. Методична рада школи, на чолі з заступником директора з навчально-виховної роботи Остапенко Т.І., впродовж 2017-2018 навчального року координує діяльність усіх методичних структур з метою урахування результатів діагностики та визначеного нею різного рівня професійної майстерності педагогів, диференційованого підходу до їх потреб, що визначало зміст діяльності основних ланок управління методичною роботою у школі.

На високому рівні ведеться виховна робота у Дроздівській загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів.

Основною метою виховання дітей нашої школи є формування конкурентоспроможної особистості з постійною потребою самореалізації та самовдосконалення, з гуманістичним світосприйманням і почуттям відповідальності за долю України, її народу і всього людства, потреби до спілкування з мистецтвом, створення художніх цінностей. За основу виховної роботи взято програму «Основні орієнтири виховної роботи 1-11 класів України», тому виховна діяльність побудована за такими розділами:

 • ціннісне ставлення до суспільства і держави;
 • ціннісне ставлення до мистецтва;
 • ціннісне ставлення до сім’ї, родини і людей;
 • ціннісне ставлення до природи;
 • ціннісне ставлення до праці;
 • ціннісне ставлення до себе;
 • робота з обдарованими дітьми;
 • робота з учнями девіантної поведінки;
 • робота учнівського самоврядування.

Першим загальношкільним заходом 2017-18 навчального року було Свято першого дзвоника. Яскравими святами у школі завжди є День учителя, «Свято осені», новорічні свята, день Святого Миколая,  акція «Молодь проти СНІДу», урок-реквієм, присвячений подіям Голодомору 1932-33 рр., урочисті лінійки присвячені пам’яті героям «Небесної сотні», зустрічі з воїнами АТО, урочиста лінійка до Дня Соборності України, тиждень «За здоровий спосіб життя», мітинги до свята Перемоги, тематичні тижні, конкурси плакатів, малюнків, поробок. Учні школи брали участь у організації та проведенні благодійних заходів та акцій, кошти з яких були передані в зону АТО. Було проведено акцію «Від серця до серця», кошти з якої було передано на допомогу хворим дітям

Учням школи, з 1 по 11 клас, прищеплюється повага до національної символіки, любов до рідного краю. Саме тому у кожному класі та у школі створені куточки державної символіки. Проведений перший урок на тему «Україна – єдина країна».

Допомагає у виховній роботі шкільна бібліотека. Протягом року робились тематичні виставки. Крім цього ведеться календар знаменних дат.

У навчальному закладі  діють шкільних гуртки та спортивні секції. До якого гуртка ходити на заняття обирають учні  за уподобаннями. У школі працює 11 гуртків діяльністю яких охоплено 98% учнів школи.

Слід відзначити керівників гуртків:

– Савчук О.І. «Вокальний», вихованці якої посіли призові місця на районних конкурсах «Наші надії» (ІІ місце – Шевченко К.; І місце – хореографічний колектив «Фрідом»).

Вокальний конкурс «Дивограй» (ІІ місце – Литвин А.; ІІ місце – Дубовик О.)

– Бочаров О.П. «Волейбольний», учні-вихованці гуртка займають призові місця у районних змаганнях з волейболу та пляжного волейболу:

 • І місце – команда юнаків у районній першості з волейболу;
 • ІІ місце – команда дівчат у змаганнях з пляжного волейболу;
 • І місце – команда юнаків у районних змаганнях з пляжного волейболу.

Систематично та на високому рівні проводяться заняття гуртків:

 • Військово-патріотичного спрямування «Джура» – керівник, учитель історії, правознавства Присяжнюк О.П. Учасники гуртка посіли ІV місце у районному етапі військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура») (у конкурсі «Смуга перешкод» – І місце).
 • «Патріоти» – керівник гуртка Борозенець Л.П. Учасник гуртка Шевченко Б. виборов ІІІ місце на обласній конференції «Київщина козацька», захистивши дослідницьку роботу «Проклянуть мене нині, але потім прославляти стануть».

На базі школи було проведено зустріч делегатів Всеукраїнського семінару керівників пошуково-краєзнавчих центрів. Під час підготовки до заходу було проведено пошукову роботу та підготовлено віртуальну екскурсію «Шляхами гетьманської слави».

Учасники гуртків «Джура» та «Патріоти» брали активну участь у проведенні районного заходу присвяченого Дню народження гетьмана  України  Івана Степановича Мазепи та урочистостей до Дня села Дрозди та Дня Перемоги.

– «Художня праця» – керівник Слабінська А.П. (ІІ місце – обласний мистецький конкурс Висіцька Д. – учениця 5 класу);

– «Петриківський розпис» – керівник  гуртка учитель образотворчого мистецтва, англійської мови Омельченко Л.Я. На районному мистецькому конкурсі учасники гуртка Висіцька А. – (7 клас), Засуха А. ,Висіцька В.(5клас) посіли ІІ місце.

– Театральний гурток «Маска» – керівник Кизим О.М. Учасники гуртка посіли ІV місце на районному конкурсі театральних колективів «Золота маска»;

– гурток «Футбол»  – керівник Тулуман С.В. Учасники гуртка вибороли ІІ місце на районному турнірі «Шкіряний м’яч» (хлопці 2006 р.н. і молодші); ІІ місце – «Надія Київщини» (2010 р.н.).

Навчальний заклад  чотири роки співпрацює з обласною спортивною школою «Промінь», адміністрація якої забезпечує школярів всим необхідним для занять велоспортом.

Керівники гуртків активно співпрацюють з громадськістю села, з краєзнавцями Білоцерківщини, з Білоцерківським історико-краєзнавчим музеєм, Білоцерківською Січчю, волонтерським рухом Білоцерківщини.

Наша школа бере участь у програмі «Школа сприянню здоров’я» тому розроблено ряд різноманітних форм виховної роботи, а саме: ранкові зарядки, що проводяться кожного ранку перед уроками на свіжому повітрі та тижні здоров’я, за участю шкільної агітбригади, учасники якої проводять зустрічі з однолітками   та молодшими школярами для проведення роз’яснювальних бесід про шкідливість паління, вживання алкоголю та наркотиків. Також учасники агітбригади «Вітамінчик» оформлюють куточок «Ми обираємо здоровий спосіб життя».

Протягом навчального року проводились заходи щодо виконання Комплексної програми профілактики злочинності, проходили рейди «Урок».

Учнівське самоврядування продовжує роботу над проектом « Наша школа – квітучий сад». Учнями та вчителями школи спільно з учасниками «Екологічного гуртка» (керівник гуртка учитель хімії, біології Татаріна Г.І.) були висаджені саджанці дерев, кущів та квітів та ведеться робота з благоустрою шкільної території.

Учні та вчителі школи розробили та запровадили в дію такі проекти, як «Сторінками гетьманської слави» (краєзнавчо-пошукове спрямування), «Моя квітуча школа» (екологічного спрямування).

Класними керівниками разом з психолого-соціальною службою активізовано роботу за програмою «Профорієнтація для учнів». Було проведено зустрічі з представниками вищих навчальних закладів Білої Церкви, відвідані Дні відкритих дверей у навчальних закладах Києва та Білої Церкви, проведено екскурсії на підприємства та районні профорієнтаційні заходи «Місто професій».

Тому виховну роботу школи за 2017/2018 н.р. можна вважати здійсненою на достатньому рівні.

Варто зазначити на деякі недоліки у виховній діяльності закладу. Недостатньо результативною була робота школи з профілактики запізнень учнів на навчальні заняття, відвідування ними школи у шкільній формі та чергування класів. У 2018- 2019 н.р. необхідно також звернути увагу на покращення трудового виховання школярів у рамках самообслуговування та прибирання і благоустрою території школи та села; заходам, спрямованим на покращення внутрішкільної дисципліни серед учнів; посилення зв’язків школи із ССД, ВКМСД, громадськими організаціями; здійснення творчого підходу до організації самоврядування у класних колективах та у колективі учнів школи, урізноманітнення форм виховної діяльності, які викликали б зацікавленість учнів, їх відповідальність за результати своєї праці.

З метою обґрунтованого та послідовного запровадження науково-педагогічних технологій, раціональних і ефективних підходів до організації наукової та інноваційної діяльності у сфері освіти у Дроздівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів протягом 2017/2018 навчального року здійснювалась інноваційна діяльність за такими  напрямами:

 1. Програма «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» (за українсько-швейцарським проектом «Сприяння розвитку освіти для демо­кратич­но­го громадянства в Україні»). Вчитель Присяжнюк О.П.
 2. «Освіта для стійкого розвитку в дії» за міжнародним шкільним проектом для шкільної молоді та дорослих. Вчитель Криворот В.А.
 3. Впровадження регіональної програми «Культура добросусідства» для дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів. Вчитель Грицай Г.І.

Усі вказані види методичної роботи школи спрямовані на підтримку ділового тонусу вчителя, допомогу в подоланні труднощів, відкриття шляху до пошуку, ініціативи й творчості.

Отже, слід зазначити, що  ефективність управління методичною робо­тою, яку згідно з функціональними обов’язками здійснюють заступник директора з навчально-виховної роботи і методична рада, удалося підняти й під­тримувати на достатньому рівні  мотивації учнів щодо участі в конкурсах і олімпіадах, а у вчителів – прагнення до самовдосконалення.

Спланована вона на вирішення певних завдань і зорієнтована на конкретні результати.

За підсумками року в школі з  192 учнів   показали високий рівень навчальних досягнень 20 учнів ,які нагороджені  «Похвальним листом» за високі досягнення в навчанні.

За результатами ДПА 2017-2018 рр.:

Всі випускники 4-го  класу  успішно склали ДПА  з математики, української мови та літературного читання.

За результатами ДПА з математики у 4 – класі :

– початковий рівень-0;

-середній рівень – 4 учні- 25%;

– достатній – 5 учнів – 31 %;

-високий – 7 учнів -44%;

За результатами ДПА з української мови та  літературного читання  у 4 – класі :

– початковий рівень знань – 0;

–   середній –  3 учні -19 %;

– достатній рівень -4 учні – 56%;

– високий рівень знань – 9 учнів – 56%;

За результатами ДПА з української мови  у 9 – класі :

– початковий рівень знань-0;

– середній рівень-9 учнів – 50%;

– достатній рівень- 9 учнів 50%;

– високий рівень – 0;

За результатами ДПА з математики  у 9 – класі :

– початковий рівень знань –  0;

– середній рівень – 13 учнів -72%;

– достатній рівень – 5 учнів – 28%;

– високий рівень – 0;

За результатами ДПА з історії України   у 9 – класі :

– високий рівень знань- 1 учень – 5%;

– достатній рівень- 7 учнів – 39 %;

– середній рівень – 7 учнів – 39%;

– початковий рівень – 3 учні – 17%.

Колектив навчального закладу дбає про комфортне перебування школярів під час навчально-виховного процесу:

В Дроздівській загальноосвітній школі навчається 192 учні (станом на 01.09.2017 року). До школи доїжджають шкільним автобусом учні, які проживають в населених пунктах: с.Мазепинці, с.Сидори, с. Тетянівка, с.Гай, с.Вільна Тарасівка, с. Володимирівка; маршрутним таксі доїжджають учні з с. Великополовецьке.

В навчальному закладі навчаються діти з трьох будинків інтернатів сімейного типу, в двох з яких проживають діти  переселенці.Для забезпечення умов перебування школярів в навчальному закладі  та збереження здоров’я працює шкільна їдальня, яка обладнана на 70% новою технікою та забезпечена посудом, інвентарем.

Забезпечує дітям комфортні умови перебування в школі під час навчально-виховного процесу колектив кухарів, працівників їдальні, технічних працівників та прибиральниці. Роботу технічного персоналу школи контролює медична сестра Сидоренко О.О.,, яка є відповідальною за санітарно-гігієнічний стан школи.

В поточному навчальному році забезпечено безкоштовним харчуванням 6 учнів пільгових категорій; гарячими обідами учнів 1 – 4 класів. Оздоровлено в пришкільному таборі з денним  перебуванням   30 учнів.

Проведено курсову перепідготовку   2-х вчителів початкових класів за програмою Нової української  школи.

Продовжується оновлення навчальних кабінетів: поповнено додатковими матеріалами, друкованими збірками методичний кабінет, роздатковими, дидактичними  матеріалами, методичною  літературою, наочними  посібниками, друкованими таблицями, електронними засобами навчальні  кабінети. В підготовці до нового навчального року  батьківським колективом проведені  ремонтні роботи в приміщеннях класів, навчальних кабінетів, коридорів та шкільної їдальні.

Придбано проектор в кабінет історії.

Батьківський колектив 1 класу облаштував  комфортний куточок для миття рук для молодших школярів.

Придбано за кошти зібрані за металобрухт  садовий інвентар для проведення робіт на ділянках.

Заплановано придбати  меблі для майбутніх першокласників (парти, стільці); дошки для навчальних кабінетів – на кошти, виділені сільською радою с. Дрозди( сільський Голова Морська Г.О.);

Заплановано  придбати за  державні коштів меблі, комп’ютерну техніку, копіювальну техніку, дидактичний матеріал для проведення навчально-виховної роботи у 1 класі («Нова українська школа»). Кошти мають надійти до 1 вересня 2018 року.

Заплановано та передбачено кошти на проведення капітального ремонту частини даху над спортивним залом, поточний ремонт( заміна 40% шиферного покриття даху основної школи);

Проведення ремонту одмостку школи, – передбачено з місцевого бюджету 63000грв.

За період з вересня по листопад 2017року  у навчальному закладі проведено заміну світильників на світлодіодні  за кошти місцевого бюджету.

Основними нашими спонсорами, помічниками і благодійниками, на кошти яких підтримується життєдіяльність школи,  поки що  залишаються батьки.

Я висловлюю велику    вдячність усім батькам, головам класних батьківських комітетів, батьківським класним колективам за дієву матеріальну допомогу.

Щира подяка всім хто піклується за розвиток  навчального закладу.

Завершуючи виступ, хочу запевнити вас, що  адміністрація, педагогічний колектив  Дроздівської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступеня  докладатиме всіх зусиль,  щоб спільними зусиллями досягати нових успіхів у навчанні та вихованні учнів, в  утвердженні позитивного іміджу школи.  Робота колективу працівників та учителів навчального закладу напрвлена завжди на виконання   своєї головної мети – виховання і розвитку наших дітей, підготовки їх до самостійного життя.

 

З повагою

директор школи Л.Г.Бодрик.

 

24 серпня 2018 року.