СТРУКТУРА МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

Структура методичної роботи

Дроздівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

НА 2012-2013 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

         З метою успішного виконання Закону України „Про освіту”, реалізації  національної доктрини розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті, оновлення освіти та успішної реалізації навчальних програм, забезпечення умов для підвищення майстерності кожного педагога, досягнення оптимальних результатів навчально-виховного процесу з урахуванням методологічних засад, особистісно-орієнтованого навчання і виховання, працюючи над вирішенням наступної проблеми: „Використання інформаційно – комунікативних технологій для забезпечення сприятливих умов розвитку життєвих компетентностей учнів.”.

Внутрішньошкільна методична робота у школі з педагогічними кадрами спрямована на:

– виконання законів та нормативних документів в галузі освіти;

–  впровадження нових педагогічних технологій;

–  використання ППД, впровадження в практику роботи ідей педагогіки співробітництва;

–  формування професійної компетентності;

–  збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу;

–   вироблення інноваційного стилю діяльності;

–  удосконалення роботи педагогічної ради;

–  зміцнення і використання навчально-матеріальної бази за рахунок позабюджетних надходжень;

–  підвищення ефективності та дієвості управління школою;

–  якісне виконання програм, формування глибоких і міцних знань учнів на основі інтенсифікації навчально-виховного процесу

–   робота з книгою;

–   підготовка вчителів до пошукової діяльності;

–   залучення до науково-дослідницької та експериментальної діяльності з метою впровадження інноваційних особистісно-орієнтованих технологій в навчально-виховний процес.

–   індивідуальна робота з обдарованими дітьми;

–   робота з  учнями з низькою мотивацією до навчання;

–   організація диференційованого навчання, здійснення індивідуального підходу;

–   посилення виховної роботи на уроках і в позаурочний час;

–   формування патріотичних почуттів школярів, залучення їх до участі у Всеукраїнських конкурсах;

–   створення системи пошуку юних талантів і обдарувань;

–   постійне забезпечення охорони праці всіх учасників навчально-виховного процесу в школі.

Основні завдання:

– кадрове та науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;

– упровадження в навчально-виховний процес інноваційних методик і

технологій, трансформування наукових ідей у практику діяльності вчителів

навчального закладу;

– розробка чіткої системи роботи щодо підвищення фахового та методичного рівня педагогічних кадрів в умовах оновлення змісту і структури освіти;

– вивчення, накопичення, апробація, впровадження в практику передового перспективного досвіду вчителів новаторів, нових освітніх технологій та систем.;

– залучення педагогів до науково-дослідницької діяльності.

Для ефективної реалізації вищезазначених завдань методична робота  у нашому навчальному закладі має безперервний характер; робота всіх структурних одиниць та ланок спрямована  на реалізацію науково-методичної проблеми школи  і приведена до певної системи.