ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ НА 2012-2013 н.р.

Зміст роботи

Термін проведення

Виконавець

1

Затвердження плану роботи методкабінету на 2012– 2013 н.р.

Вересень

Члени методичної ради

2

Організувати роботу методкабінету так, щоб він став інформаційно – методичною базою для вчителів, удосконаленням їхньої професійної кваліфікації та самоосвіти

Протягом року

Завуч

3

Створити банк даних програмно – методичної, нормативно – правової, наукової інформації.

Протягом року

Завуч

4

Надавати методичні консультації вчителям

Протягом року

Завуч

5

Допомагати  вчителям – предметникам у координації форм і методів роботи та самоосвіти, спрямованої на підвищення педагогічної майстерності та вдосконалення фахової підготовки вчителів

Протягом року

Директор, завуч

6

Сприяти впровадженню  новітніх освітніх технологій

Протягом року

Завуч, керівники МО та творчих груп

7

Забезпечити членів педколективу постійною науково – методичною літературою

Протягом року

Бібліотекар, дирекція школи

8

Здійснювати організаційно – методичну допомогу педагогам у розвитку педагогічної творчості

Постійно

Заступник директора

9

Організовувати виставки навчальної, методичної літератури

Раз на місяць

Бібліотекар, завуч

10

Забезпечити педагогів навчальними програмами

До 01. 09

Бібліотекар, завуч

11

Оформити тематичні папки з інформаційними матеріалами про ведення шкільної документації, оцінювання навчальних досягнень учнів та організацію виховної роботи

До 01.10

Завуч

12

Організувати вчасно повторення програмового матеріалу

Березень

Учителі – предметники

13

Забезпечувати педагогів вчасною інформацією навчально – методичного забезпечення кожного предмета

Постійно

Бібліотекар, завуч

14

Скласти тексти контрольних робіт, завдань до державної підсумкової атестації

Грудень, березень, травень

Учителі – предметники

15

Стежити за підшивками загально – педагогічних газет і журналів, методичних газет і журналів

Постійно

Бібліотекар, завуч

16

Поповнювати картотеку статей педагогічної преси на педагогічні теми, керівних і нормативних документів про освіту, обліку ППД

Постійно

17

Організувати проведення наставниками відкритих уроків, методичних практикумів  з моделювання занять, індивідуальних консультацій  для молодих вчителів школи

Лютий – квітень

ШМВ

18

Надавати допомогу вчителям, які атестуються у 2012 – 2013 н.р.

Період атестації

Дирекція

19

Узагальнити матеріали з досвіду роботи вчителів та провести предметні тижні

Протягом року

Завуч, учителі – предметники

20

Вивчити стан викладання англійської мови, української мови та літератури. Стан викладання навчальних предметів у 4 класі.

Жовтень – січень

Дирекція, керівники МО, члени атестаційної комісії

21

Провести директорські контрольні роботи з української мови, математики, етики, англійської мови.

І ,ІІ семестри

Дирекція

22

Провести місячник відкритих занять із взаємо відвідуваннями уроків  вчителями

Грудень

ШМВ

23

Організувати виставку напрацювань вчителів, що атестуються

Квітень

Завуч, учителі, які атестуються

24

Планування роботи методичного кабінету на наступний рік

Червень

Дирекція