Фізичне виховання

Фізичне виховання — система заходів, спрямованих на зміцнення здоров’я людини, загартування її організму, розвиток фізичних можливостей, рухових навичок і вмінь.
Його завданням є створення оптимальних умов для забезпечення оптимального фізичного розвитку особистості, збереження її здоров’я, отримання знань про особливості організму, фізіологічні процеси в ньому, набуття санітарно-гігієнічних умінь та навичок догляду за власним тілом, підтримання і розвиток його потенціальних можливостей.
До основних засобів фізичного виховання в школі належать:

  • теоретичні відомості (гігієна загальна і фізичних вправ, відомості, необхідні для самостійних занять фізичними вправами);
  • заняття гімнастикою (вправи, що сприяють загальному фізичному розвитку школярів: загальнорозвиваючі, вправи на формування правильної постави, акробатичні, танцювальні вправи, вправи на розвиток рівноваги, опорні стрибки);
  • рухливі ігри (розвиток в учнів кмітливості, спритності, швидкості дій, виховання дисциплінованості);
  • спортивні ігри (баскетбол, волейбол, футбол).

У школі існують різноманітні форми фізичного виховання:

  • уроки з фізичної культури,
  • фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі шкільного дня (ранкова зарядка, фізкультурні хвилинки під час уроку, ігри та вправи на перервах і в режимі подовженого дня),
  • позакласна спортивно-масова робота (заняття в гуртках фізичної культури і спортивних секціях, спортивні змагання).