Трудове виховання

МЕТА: формування    творчої працелюбної   особистості,   виховання  цивілізованого  господаря, свідомого  ставлення  до  праці  як  вищої   цінності   людини   і суспільства,  готовності  до  життєдіяльності  і  праці  в  умовах ринкових відносин,  формування в учнів розуміння  загальних  основ сучасного  виробництва,  вміння  включатись у виробничі відносини, виховання    дисциплінованості,    організованості,    бережливого ставлення до суспільної і приватної власності, природних багатств.

ФОРМИ РОБОТИ:

  • місячники благоустрою;
  • організація чергування по школі та в класі;
  • санітарні дні;
  • День довкілля;
  • робота гуртків трудового спрямування;
  • книжкова лікарня;
  • вивчення українських народних ремесел.