Положення про шкільний сайт

Положення про шкільний сайт

1. Загальні положення

1.1. Дане Положення розроблено з метою визначення порядку створення та роботи інформаційного сайту Дроздівської ЗОШ І-ІІІст. в рамках реалізації проекту Створення регіонального єдиного інформаційного освітнього простору Київської області.

1.2. Шкільний Web-сайт (далі Cайт) створюється з метою активного впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи школи, як інструмент мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу.

1.3. Сайт є одним із інструментів забезпечення навчальної та позаурочної діяльності школи і є публічним органом інформації, доступ до якої відкритий для всіх бажаючих.

1.4. Дійсне положення визначає поняття, цілі, вимоги, критерії та організацію шкільного сайту і розроблено з метою визначення вимог до організації і підтримки працездатності шкільного сайту в рамках модернізації системи освіти в умовах інформаційного суспільства.

1.5. Створення і підтримка сайту є предметом діяльності шкільної команди. Сайт – це не окремий специфічний вид діяльності, він поєднує в собі процес збору, обробки, оформлення, публікації інформації з процесом інтерактивної комунікації і в той же час презентує актуальний результат діяльності школи.

2. Мета і задачі шкільного сайту

2.1. Мета: розвиток єдиного інформаційного освітнього простору в школі, в місті та регіоні, представлення школи Інтернет-спільноті.

2.2. Задачі:

 •  Позитивна презентація інформації про досягнення учнів та педагогічного колективу, про особливості школи, історії її розвитку, про освітні програми та проекти.
 • Систематичне інформування учасників освітнього процесу про діяльність навчального закладу.
 • Формування позитивного іміджу школи.
 • Здійснення обміну педагогічним досвідом та демонстрація досягнень педагогічного, учнівського колективів.
 • Створення умов для мережевої взаємодії всіх учасників освітнього процесу: педагогів, учнів, батьків, випускників, громадських організацій та зацікавлених осіб.
 • Створення умов мережевої взаємодії школи з іншими установами.
 • Стимулювання творчої активності вчителів та учнів.
 • Підвищення ролі інформатизації освіти, організація навчання з використанням мережевих освітніх ресурсів.
 • Сприяння створенню єдиної інформаційної інфраструктури.

 3. Інформаційний ресурс Сайту

3.1. Інформаційний ресурс Сайту формується у відповідності до діяльності всіх структурних підрозділів школи, вчителів, учнів, батьків, ділових партнерів та зацікавлених осіб.

3.2. Інформаційний ресурс Сайту є відкритим і загальнодоступним.

3.3. Основними інформаційно-ресурсними компонентами Сайту є:

 •  контактна інформація про школу (адреса, номери телефонів, адреса електронної пошти);
 • дані про адміністрацію;
 • довідкові матеріали про навчальні програми, порядок вступу до школи;
 • електронні версії організаційних документів загальноосвітнього навчального закладу (Концепція, Програма розвитку, статут школи, локальні акти та положення);
 • матеріали по організації навчального процесу, режим навчання;
 • навчально-методичні матеріали вчителів школи;
 • матеріали про науково-дослідницьку діяльність учнів та їх участь в олімпіадах та конкурсах;
 • електронні каталоги інформаційних ресурсів школи;
 • інформація про події (свята, конференції, конкурси);
 • матеріали про персоналії (керівники, вчителі, працівники-випускники, ділові партнери).

3.4. Заборонено розміщувати на шкільному сайті:

 • інформаційні матеріали, які вміщують заклики до насильства, розпалювання соціальної та расової ворожнечі, міжнаціональних та релігійних чвар; екстремістські релігійні та політичні ідеї;
 • інші інформаційні матеріали, які заборонені законодавством України.

3.5. Розміщення інформації рекламно-комерційного характеру допускаються лише за умови дозволу адміністрації сайту. Умови розміщення такої інформації регламентуються спеціальними договорами.

4. Організація інформаційного наповнення та супроводу Сайту

4.1. Адміністрація навчального закладу відповідає за змістове наповнення сайту та його своєчасне оновлення.

4.2. По кожному розділу Сайту (компоненту) визначаються підрозділи (посадові особи), відповідальні за підбір та надання відповідної інформації. Перелік обов’язкової інформації, яка подається підрозділами, та відповідальність за її якість затверджуються директором школи.

4.3. Керівництво забезпеченням функціонування Сайту та його програмно-технічна підтримка покладається на адміністратора сайту.

4.4. Діяльність адміністратора сайту безпосередньо пов’язана з експлуатацією Сайту:

 •  зміна дизайну та структури;
 •  видалення застарілої інформації, розробка нових web-сторінок;
 •  реалізація політики розмежування доступу та забезпечення безпеки інформаційних ресурсів.

4.5 Адміністратор сайту за необхідності здійснює консультування осіб, відповідальних за надання інформації, з реалізації концептуальних рішень та поточних проблем, пов’язаних з інформаційним наповненням та актуалізацією інформаційного ресурсу.

4.6. Інформація на Сайті, для збереження авторських прав публікується безпосередньо авторами та може бути вилучена адміністратором у разі не відповідності вимогам цього положення, або втраті актуальності.

4.7. Поточні зміни структури Сайту здійснюються відповідальним за інформатизацію навчально-виховного процесу. Зміни, які носять концептуальний характер, погоджуються адміністратором сайту.

4.8. Оновлення Сайту здійснюється не менше одного разу на тиждень.