Всеукраїнський день психолога

23 квітня українська спільнота традиційно відзначає Всеукраїнський день психолога. Психологія – це наука, що вивчає процеси та закономірності психічної діяльності, що проявляються у відчуттях, сприйнятті, уявленні, мисленні, почуттях та інших психічних процесів.

В Україні психологія розвивається як частина світової психологічної науки.

Психологія вивчає закономірності формування і розвиток психіки, потреб, інтересів, звичок, здібностей, темпераменту і характеру людини. Тобто індивідуальні особливості особистості.

Психологічна наука поділяється на низку спеціалізованих галузей. Наприклад, є загальна психологія – вона вивчає загальні закономірності відображальної і пізнавальної діяльності. Є психологія дитинства – вона вивчає формування дитячої психіки, її якісні і кількісні особливості. Є педагогічна психологія, медична, навіть зоопсихологія, космічна психологія і декілька десятків інших розгалужень психології.

Варто підкреслити, що психологія як наука походить від нерозривної єдності психічного і соматичного, із тісної взаємодії особистості з навколишнім середовищем, розуміє психіку як продукт діяльності високоорганізованої матерії – людського мозку. Відображаючи об’єктивну існуючу реальність, психічна діяльність людини перетворює оточуючий світ.