Поради учням

Як вести спостереження

  1. 831650534Усвідом собі мету спостереження.

2. Підготуй усе необхідне для проведення цієї роботи.

3. В процесі роботи роби записи, замальовки тощо.

4. Проаналізуй результати спостереження і зроби вис­новки

Як рецензувати відповідь

book (141)Чи викладався матеріал  послідовно, за планом?

Чи досить повною  була  відповідь?

Чи доказовим було пояснення?

Чи зроблено узагальнюючий висновок?

Які допущені помилки, неточності?

Чи була мова учня грамотною і виразною?

Як підготувати доповідь, реферат

knigi-1691. Продумай тему роботи, в загальних рисах визнач її зміст, склади попередній план.

2. Склади список літератури, яку варто прочитати; чита­ючи її, відзначай і виписуй усе те, шо повинно бути включе­не в роботу. Читать далее

Як скласти конспект

0b0f33b51db51. Читаючи матиріал, який вивчаєш перший раз, розпо­діли його на основні значущі частини, виділи головні дум­ки, висновки.

2. Якщо складаєш план-конспект, сформулюй його пун­кти, підпункти і визнач, що саме варто включати в план-конспект для розкриття кожного з них. Читать далее

Вчимося працювати з монографією, статтею, навчальним посібником

052ahc41. Спочатку швидко переглянь зміст усієї книги (статті, монографії). Усвідом, наскільки цей матеріал є тобі по­трібним, на які запитання він допоможе тобі відповісти.

2.Розпочинай вдумливе суцільне читання. Читать далее

Вчися працювати з книгою

livre17qk1.Загальне знайомство з книгою і її змістом. Подумай, якою мірою її зміст тобі підходить. Чи потрібне це тобі для даної роботи.

2. Якщо текст підходить, розпочинай вдумливе суцільне читання (весь текст підряд). Читать далее

Вчися раціонально працювати над виконанням домашнього завдання

ucos56f1. Перш ніж почнеш виконувати завдання, чітко сфор­мулюй собі мету, котру буде переслідувати твою робота. Са­мостійно добиватися досягнення визначеної мети у своїй роботі набагато цікавіше, ніж просто вчити уроки.

2. Формуючи мету, усвідом, що тобі повинне дати вико­нання завдання, до якого ти приступаєш. Читать далее

Шляхи удосконалення роботи над домашнім завданням

1191268972_c41071.Учень повинен відчувати і розуміти необхідність до­машнього завдання, воно мусить відповідати його прагнен­ням.

2.Домашнє завдання мусить включати учня в різні види діяльності, спиратися на спостереження, гру, спілку­вання. У ньому мусить бути велика частка самостійного пізнання, пошуку, творчості. Це потребує використання найрізноманітніших джерел пізнання – літератури, теле­бачення. Читать далее

Десять правил самоорганізації уваги під час засвоєння навчального матеріалу

school09-041. Заздалегідь плануйте свій час так, щоб у години за­нять нічого не відволікало вас (візити товаришів,  телефонні дзвінки тощо). Читать далее

Вчитися раціонально організовувати свою роботу

C41-02 копия1. Починай роботу відпочивши. Найкраще забезпечує відпочинок сон 1,5 – 2 години чи перебування на свіжому повітрі (ігри, прогулянки, спорт). Але не більше, інакше знову втомишся. Читать далее