ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсного відбору на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади

1.Найменування і місцезнаходження закладу загальної середньої освіти комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади, на посаду директора якого відбувається конкурс.Повна назва: Дроздівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. Адреса: вул. Шкільна, 1а, с. Дрозди, Білоцерківський район, Київська область, 09130.
2.Найменування посади та умови оплати праці.Посада – директор Дроздівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. Оплата праці здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.
3.Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади.Керівником закладу загальної середньої освіти комунальної власності                  Білоцерківської міської територіальної громади може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу.
4.Вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі.Для участі в конкурсі подаються такі документи: заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» згідно з додатком 2 до Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади, затвердженого рішенням Білоцерківської міської ради від 27.08.2020 року                    № 5733-101-VІІ, зі змінами від 29.04.2021 року (далі – Положення);автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);копія паспорта громадянина України;копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;чинна довідка про відсутність судимості;довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;мотиваційний лист, складений у довільній формі. Кінцевий строк подання документів для участі в конкурсі – 28.05.2021 року.
5.Дата та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та тривалість.Конкурс складається з таких етапів: прийняття рішення про проведення конкурсу та визначення посадової особи Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради (далі – Управління), уповноваженої здійснювати прийом документів конкурсантів, оприлюднювати/подавати на оприлюднення інформацію на офіційних вебсайтах тощо;оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;затвердження складу конкурсної комісії;прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам і допущення кандидатів до участі в конкурсному відборі;ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками громадського самоврядування закладу загальної середньої освіти комунальної власності Білоцерківської міської територіальної громади;проведення конкурсного відбору;визначення переможця конкурсу;оприлюднення результатів конкурсу. Початок конкурсу: 30.04.2021 року. Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня його оголошення. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами: перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування. Про час і місце перевірки знання законодавства, перевірки професійних компетентностей та публічної й відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти буде повідомлено додатково.
6.Прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону  особи, уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі в конкурсі:Мусійчук Катерина Олександрівна – начальник відділу організаційно-кадрової роботи та атестації Управління освіти і науки Білоцерківської міської ради;                          тел: (04563) 5-30-96, вул. Тараса Шевченка, 122, кабінет 4.